REGULAMIN:

 

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest sposób i warunki rezerwacji terminu zabiegu w salonie Herlove, warunki anulowania rezerwacji, warunki zmiany terminu rezerwacji, sposób płatności Ceny zabiegu oraz warunki odpowiedzialności salonu Herlove za wypaczenie efektu zabiegowego w sytuacji braku zakupu oraz stosowania profesjonalnych środków pielęgnacyjnych dostępnych w salonie Herlove rekomendowanych przez pracowników salonu Herlove.


2. Rezerwacja terminu zabiegu w salonie Herlove możliwa jest za pośrednictwem strony internetowej salonu www.herlove.pl, za pomocą aplikacji Booksy, za pomocą mediów społecznościowych Herlove, telefonicznie lub osobiście w salonie Herlove, ul. Łódzka 31A lok. 2, 50-523 Wrocław


3. Przed dokonaniem rezerwacji, w związku z średnim czasem oczekiwania na zabieg trwającym około 4 tygodni, Klient proszony jest o uprzednie zapoznanie się z możliwymi przeciwwskazaniami do wykonania poszczególnych zabiegów wykonywanych w salonie Herlove. Informacja o przeciwwskazaniach do wykonania poszczególnych zabiegów dostępna jest na stronie salonu www.herlove.pl lub u pracowników salonu Herlove.


4.Dokonując rezerwacji w salonie Herlove Klient oświadcza, iż zapoznał się z przeciwwskazaniami do wykonania poszczególnych zabiegów lub został poinformowany o przeciwwskazaniach do wykonania poszczególnych zabiegów przez pracowników salonu Herlove, jak również oświadcza, iż nie są mu znane w dacie dokonania rezerwacji przeciwskazania do wykonania zabiegu.


5. Klient dokonujący rezerwacji terminu zabiegu w salonie Herlove zobowiązany jest każdorazowo do uiszczenia zadatku formie bezgotówkowej w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych zero groszy), z zastrzeżeniem, którym mowa w ust. 6 niniejszego Regulaminu. Zadatek z tytułu regulaminu jest bezzwrotny.


6. Zadatku nie pobiera się, jeśli rezerwacja terminu nastąpiła nie później niż 24 godziny przed datą planowanego zabiegu. Wizyta jest potwierdzania dzień wcześniej do godziny 22. Nie potwierdzenie wizyty skutkuje jej anulowaniem.


7. Zadatek, o którym mowa w ust. 5, winien zostać uiszczony nie później niż 48 godzin od momentu dokonania rezerwacji na rachunek bankowy o numerze 12 1140 2004 0000 3002 7856 8239, wpisując w tytule przelewu imię, nazwisko oraz datę planowanego zabiegu lub osobiście w formie gotówkowej (gotówka) lub bezgotówkowej (BLIK) w salonie Herlove, ul. Łódzka 31A lok. 2, 50-523 Wrocław. 


8. Nieuiszczenie przez Klienta zadatku, o którym mowa w ust. 5 niniejszego Regulaminu w terminie, o którym mowa w ust. 4 niniejszego Regulaminu, skutkuje anulowaniem dokonanej rezerwacji.


9. Uiszczenie przez Klienta zadatku, o którym mowa w ust. 5 niniejszego Regulaminu w terminie, o którym mowa w ust. 7 niniejszego Regulaminu, skutkuje potwierdzeniem rezerwacji, co równoznaczne jest ze złożeniem przez Klienta oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacją. 


10. Zadatek, o którym mowa w ust. 5, zalicza się na poczet Ceny zabiegu, z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 13 niniejszego Regulaminu. Pozostałą część Ceny zabiegu Klient uiszcza po wykonaniu zabiegu gotówkowej (gotówka) lub bezgotówkowej (BLIK) w salonie Herlove, ul. Łódzka 31A lok. 2, 50-523 Wrocław. 


11. Klient ma prawo do jednokrotnej zmiany terminu rezerwacji, jednakże zmiana ta winna zostać dokonana nie później, aniżeli 7 dni od dnia planowanej daty zabiegu.


12. W razie wystąpienia zdarzenia losowego, w tym m.in. nagła choroba czy wypadek lub inne zdarzenie (np. awaria prądu, przerwa w dostawie wody) uniemożliwiające pracownikowi salonu Herlove wykonanie zabiegu w umówionym terminie, pracownik Herlove niezwłocznie powiadomi Klienta o odwołaniu terminu zabiegu oraz zaproponuje inny, możliwie najszybszy termin rezerwacji. Zadatek, o którym mowa w ust. 5, w przypadku zmiany terminu zabiegu przez pracownika salonu Herlove, uznaje się za uiszczony na poczet rezerwacji nowego terminu.


13. Anulowanie rezerwacji przez Klienta w terminie krótszym aniżeli 48 godzin do godziny planowanego zabiegu, jak również niestawienie się przez Klienta w dniu i godzinie zabiegu jest równoznaczne utratą zadatku, bez możliwości jego zaliczenia na poczet przyszłej nowej rezerwacji terminu dokonanej w salonie Herlove.


14. Uiszczenie przez Klienta pozostałej części Ceny po wykonaniu zabiegu, o czym mowa w ust. 10 niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne z oświadczeniem Klienta, iż zapoznał się on z zasadami prawidłowej pielęgnacji pozabiegowej lub został z nimi zapoznany przez pracowników salonu Herlove. Informacja o zasadach prawidłowej pielęgnacji pozabiegowej dostępna jest na stronie salonu www.herlove.pl lub u pracowników salonu Herlove.


15. Salon Herlove nie ponosi odpowiedzialności za wypaczenie efektu pozabiegowego w sytuacji braku zakupu oraz stosowania profesjonalnych środków pielęgnacyjnych dostępnych w salonie Herlove rekomendowanych przez pracowników salonu Herlove.keratynawroclaw instagram herloveofficial

UMÓW WIZYTĘ

Zadzwoń: 

+48 665 527 995 lub umów się online:

KONSULTACJA TRYCHOLOGICZNA 200zł

 

 

Do ramion               80 zł
 
Do łopatek              120zł
 
Za łopatki                160zł

 

 

 

POLEROWANIE

 

Laseroterapia + 50 zł do zabiegu. 

 

Regeneracja premium, ampułka wzmacniająca, mastertouch +50 zł

 

Infuzja tlenowa 180 zł /pakiet trzech zabiegów 450 zł pakiet 5 zabiegów 850 zł

 

Oczyszczanie skóry głowy+Rekonstrukcja NASHI 199 zł

 

Head spa- oczyszczanie skóry głowy, infuzja tlenowa z ampułką wzmacniającą porost włosów, rekonstrukcja łodygi, muzyko i aromaterpia, masaż 299 zł

 

REKONSTRUKCJE, ZABIEGI TRYCHOLOGICZNE

NANOPLASTIA/BIOPLASTIA

KERATYNOWE PROSTOWANIE

 

Zabieg regenerująco-prostujący

Efekt 5-8  miesięcy

Czas trwania 2,5-5h

 

 

Zabieg regenerujący i odżywczy. 

Efektem ubocznym są proste włosy. 

Kolejny zabieg warto powtórzyć po 2-3 miesiącach

Każdy następny do 3-6 miesiącach

 

Długość włosów mierzona po wyprostowaniu.

Czas trwania 1,5-3h.

Cennik