Cennik 


Zabieg regenerujący i odżywczy. 
Efektem ubocznym są proste włosy. 
Kolejny zabieg warto powtórzyć po 2-3 miesiącach
Każdy następny do 3-6 miesiącach

Długość włosów mierzona po wyprostowaniu.
Czas trwania 2-3h.

Zabieg regenerująco-prostujący
Efekt 5-8  miesięcy
Czas trwania 2,5-5h

Długość włosów mierzona po wyprostowaniu! 
KERATYNOWE PROSTOWANIE
NANOPLASTIA/BIOPLASTIA
BOTOX, REKONSTRUKCJE, ZABIEGI TRYCHOLOGICZNE


Laseroterapia + 50 zł do zabiegu. 

Regeneracja premium, ampułka wzmacniająca, mastertouch +50 zł

Infuzja tlenowa 170 zł /pakiet trzech zabiegów 450 zł pakiet 6 zabiegów 600 zł

Oczyszczanie skóry głowy+Rekonstrukcja NASHI 199 zł

Head spa- oczyszczanie skóry głowy, infuzja tlenowa z ampułką wzmacniającą porost włosów, rekonstrukcja łodygi, muzyko i aromaterpia, masaż 249 zł
POLEROWANIE

Oryginalne urządzenie Split ender pro 

Do ramion               80 zł

Do łopatek              120zł

Za łopatki                160zł

do zabiegu +50zł

KONSULTACJE TRYCHOLOGICZNE 150ZŁ

 

 

Zadzwoń: 

+48 665 527 995 lub umów się online:

UMÓW WIZYTĘ

keratynawroclaw instagram herloveofficial

REGULAMIN:
 
1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest sposób i warunki rezerwacji terminu zabiegu w salonie Herlove, warunki anulowania rezerwacji, warunki zmiany terminu rezerwacji, sposób płatności Ceny zabiegu oraz warunki odpowiedzialności salonu Herlove za wypaczenie efektu zabiegowego w sytuacji braku zakupu oraz stosowania profesjonalnych środków pielęgnacyjnych dostępnych w salonie Herlove rekomendowanych przez pracowników salonu Herlove.

2. Rezerwacja terminu zabiegu w salonie Herlove możliwa jest za pośrednictwem strony internetowej salonu www.herlove.pl, za pomocą aplikacji Booksy, za pomocą mediów społecznościowych Herlove, telefonicznie lub osobiście w salonie Herlove, ul. Łódzka 31A lok. 2, 50-523 Wrocław

3. Przed dokonaniem rezerwacji, w związku z średnim czasem oczekiwania na zabieg trwającym około 4 tygodni, Klient proszony jest o uprzednie zapoznanie się z możliwymi przeciwwskazaniami do wykonania poszczególnych zabiegów wykonywanych w salonie Herlove. Informacja o przeciwwskazaniach do wykonania poszczególnych zabiegów dostępna jest na stronie salonu www.herlove.pl lub u pracowników salonu Herlove.

4.Dokonując rezerwacji w salonie Herlove Klient oświadcza, iż zapoznał się z przeciwwskazaniami do wykonania poszczególnych zabiegów lub został poinformowany o przeciwwskazaniach do wykonania poszczególnych zabiegów przez pracowników salonu Herlove, jak również oświadcza, iż nie są mu znane w dacie dokonania rezerwacji przeciwskazania do wykonania zabiegu.

5. Klient dokonujący rezerwacji terminu zabiegu w salonie Herlove zobowiązany jest każdorazowo do uiszczenia zadatku formie bezgotówkowej w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych zero groszy), z zastrzeżeniem, którym mowa w ust. 6 niniejszego Regulaminu.

6. Zadatku nie pobiera się, jeśli rezerwacja terminu nastąpiła nie później niż 24 godziny przed datą planowanego zabiegu.

7. Zadatek, o którym mowa w ust. 5, winien zostać uiszczony nie później niż 48 godzin od momentu dokonania rezerwacji na rachunek bankowy o numerze 12 1140 2004 0000 3002 7856 8239, wpisując w tytule przelewu imię, nazwisko oraz datę planowanego zabiegu lub osobiście w formie gotówkowej (gotówka) lub bezgotówkowej (BLIK) w salonie Herlove, ul. Łódzka 31A lok. 2, 50-523 Wrocław.

8. Nieuiszczenie przez Klienta zadatku, o którym mowa w ust. 5 niniejszego Regulaminu w terminie, o którym mowa w ust. 4 niniejszego Regulaminu, skutkuje anulowaniem dokonanej rezerwacji.

9. Uiszczenie przez Klienta zadatku, o którym mowa w ust. 5 niniejszego Regulaminu w terminie, o którym mowa w ust. 7 niniejszego Regulaminu, skutkuje potwierdzeniem rezerwacji, co równoznaczne jest ze złożeniem przez Klienta oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacją.

10. Zadatek, o którym mowa w ust. 5, zalicza się na poczet Ceny zabiegu, z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 13 niniejszego Regulaminu. Pozostałą część Ceny zabiegu Klient uiszcza po wykonaniu zabiegu gotówkowej (gotówka) lub bezgotówkowej (BLIK) w salonie Herlove, ul. Łódzka 31A lok. 2, 50-523 Wrocław.

11. Klient ma prawo do jednokrotnej zmiany terminu rezerwacji, jednakże zmiana ta winna zostać dokonana nie później, aniżeli 7 dni od dnia planowanej daty zabiegu.

12. W razie wystąpienia zdarzenia losowego, w tym m.in. nagła choroba czy wypadek lub inne zdarzenie (np. awaria prądu, przerwa w dostawie wody) uniemożliwiające pracownikowi salonu Herlove wykonanie zabiegu w umówionym terminie, pracownik Herlove niezwłocznie powiadomi Klienta o odwołaniu terminu zabiegu oraz zaproponuje inny, możliwie najszybszy termin rezerwacji. Zadatek, o którym mowa w ust. 5, w przypadku zmiany terminu zabiegu przez pracownika salonu Herlove, uznaje się za uiszczony na poczet rezerwacji nowego terminu.

13. Anulowanie rezerwacji przez Klienta w terminie krótszym aniżeli 48 godzin do godziny planowanego zabiegu, jak również niestawienie się przez Klienta w dniu i godzinie zabiegu jest równoznaczne z bezzwrotnym przepadkiem zadatku, bez możliwości jego zaliczenia na poczet przyszłej nowej rezerwacji terminu dokonanej w salonie Herlove.

14. Uiszczenie przez Klienta pozostałej części Ceny po wykonaniu zabiegu, o czym mowa w ust. 10 niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne z oświadczeniem Klienta, iż zapoznał się on z zasadami prawidłowej pielęgnacji pozabiegowej lub został z nimi zapoznany przez pracowników salonu Herlove. Informacja o zasadach prawidłowej pielęgnacji pozabiegowej dostępna jest na stronie salonu www.herlove.pl lub u pracowników salonu Herlove.

15. Salon Herlove nie ponosi odpowiedzialności za wypaczenie efektu pozabiegowego w sytuacji braku zakupu oraz stosowania profesjonalnych środków pielęgnacyjnych dostępnych w salonie Herlove rekomendowanych przez pracowników salonu Herlove.